1111

1111

/ 9 نظر / 4 بازدید
صبا

274

نوشین

ها؟[سوال]1111 چیه دیگه؟من بیشتر به 6666 فکر میکنم[شیطان]

گل ناز

این شماره شناسنامه دخترخاله منه! [خنده]

آنا

1111 2222 3333 4444 5555 6666 7777 8888 9999 0000 و دوباره از اول. [نیشخند]

آنا

پس تو هم با مشکل پابلیش نشدن پست مواجه بودی؟؟؟!!! دیروزهر کار میکردم پستم انتشار پیدا نمیکرد.... 12589

گل ناز

امروز پُستای منم انتشار پیدا نمی کنن. [ناراحت] حتی ویرایش هم نمیشن. میگم این پُستت با اقبال مواجه شد، منو به این فکر انداختی که یه پُست عددی بذارم! [خنده] حس خوبیه!