کلاغ

 

غروبا که میشه روشن چراغا   میان از مدرسه خونه کلاغا.....

چند روز پیش توی برنامه دکتر کپی من و تو یه عکس از چند تا زن پوشیه به صورت و چادر بر سر رو  گذاشته بود و میگفت نظرتون رو بگید.

یکی هم این شعر رو براشون فرستاده بود.

خوب به کسی چه یا دلشون میخواد اینجوری لباس بپوشند یا بهشون تحمیل شده.

تازه اگه از اون شرایط پر خرافاتی  که اینا رشد کردند و زندگی میکنند باخبر بشیم به جای مسخره کردن غصه میخوریم. 

/ 3 نظر / 4 بازدید
corona

دوباره غصه خوردن ُ شروع کردی؟ گیریم که داره بهشون تحمیل میشه، خب میگی الان چیکار کنیم ما؟ بعدش هم، راستش من اگر بودم به جمله های دیگه ای رای میدادم. مثل گروه سرود نینجاها که کلی بهش خندیدم [خنده]

آنا

حالا خودشون هرجور می خوان بپوشن ولی بقیه رو مجبور نکنن طبق نظر اونا لباس انتخاب کنن.[منتظر] اگه بهشون تحمیل شده که واقعاَ دلسوزی داره. البته اول دلمون باید به حال خودمون بسوزه.....

آمفوتریسین بی

آزادی واقعی یعنی هر کسی آزاد باشه هرگونه که دوست داره فکر کنه حداقل در مورد امور شخصی خودش مثل نوع لباس پوشیدن اروپا میگه آزادی ولی حجاب رو منع می کنه ایران میگه آزادی ولی روسری نداشتن رو منع میکنه کاش می دونستم تعریف اینها از آزادی چیه؟