از این خانومه که جلوم نشسته چه‌قدر بدم میاد. چه قدر شلخته است با ابروهای بر نداشته و پوست جوش جوشی. ولی انگار خودمم گاهی شلخته میشم. از این دختر که اون طرف اطاق نشسته بیزارم انگار داره ادای آدمهای خوشحال رو در میاره. ای بابا منم که گاهی ادا درمیارم. اون مرد که پشت میزش نشسته رو اصلا نمیتونم تحمل کنم یه بند داره قر قر میکنه. منم که گاهی قرقرو میشم. از دست این یارو که پشت پارتیشن نشسته دارم دیوونه میشم نمیدونم چرا. ای بابا اینا که همشون خود من هستن فقط شکلشون عوض شده. پس من کجام؟ من چه جوریم؟

/ 0 نظر / 4 بازدید