مد جدید

جدیدا مد شده هر کی هر چی دلش خواست بار بقیه میکنه بعد هم وقتی طرف ناراحت شد میگه شما انتقاد پذیر نیستید!!

آره باباجان من اصلا انتقاد پذیر نیستم.همینه که هست.

هر وقت ازت نظر خواستم اونوقت حرف بزن.

 

/ 4 نظر / 4 بازدید
عاطفه

یا اینکه اولش می گن ببخشید من آدم رکی هستم بعد هرچی دلشون می خواد بارت می کنن

رایان

من همون اولش میگم. شما هم بگو تا نشنوی.

سبحان

من یه بار اینکارو کردم. حالم از خودم بهم خورد بعد که فکر کردم...[ناراحت]

شیما

کاملا موافقم بایداول بگی تانشنوی این روزااصلا ناراحت شدن دیگران مهم نیست البته خودشون میخوان چکارمیشه کرد مدشده دیگه