ایدئولوژی

آدمهای یک نسل از قبل از ما همش میگند جوونهای این دوره زمونه به هیچی اعتقاد ندارند. ما که میرفتیم دانشگاه هر کسی یک مرامی داشت. الان جوونها همش فکر پولدار شدن و قر و فر و لذت بردن از زندگی هستند.

کتاب زندگی جنگ و دیگر هیچ رو میخونم. در متن کتاب نوشته " یک نفر آلمانی به نام کارل مارکس کتابی نوشته و حالا به خاطر عقاید آن یک جنگ ایدئولوژیکی به وسیله یک عده نادان پدید آمده"

از اینکه در دوره ای به دنیا اومدم که دیگه بیشتر همسن و سالهام به چیزی اعتقاد ندارند احساس رضایت میکنم.

/ 3 نظر / 4 بازدید
corona

"اعتقاد به چيزي نداشتن" يک حرفه و "جنگ به راه نينداختن" يک بحث ديگه. من از روزگارم خوشحال نيستم. ترجيح ميدادم ميون هم دوره اي هايي زندگي کنم که به چيزي يا چيزهايي اعتقاد داشته باشند، اما براي اعتقادشون جنگ ايدئولوژيک راه نيندازن.

رها

ولی من باز معتقدم آدمی که به یه چیزی اعتقاد داره و پایبنده حتی اگر مخالف با عقاید من باشه باز بهتر از آدمیه که تابع هیچ اصول و محدوده ای نیست!!!

Lizzy

lکاش همه فقط به اخلاق اعتقاد داشتن و به هیچ چیز دیگه نه .