mindfreak

امروز یکی از برنامه های کریس انجل رو دیدم.

به ملت میگفت بیاید فالتون رو ببینم بعد به همه یک چیز ثابت میگفت. همه مردم هم میگفتند وااااااااااااااااااااااای کریس از کجا میدونه. داره درست میگه. خلاصه کلی ذوقمرگ میشدند.

آخرش کریس انجل همشون رو جمع کرد و گفت من به همتون یه سری جمله ثابت گفتم و همتون باور کردید چون ته دلتون میخواستید که باور کنید!

 

رفتم تو فکر خیلی از افکار و عقایدی که میدونم دروغه و ته دلم میخواد که باورش کنم چون یه حس خوبی بهم میده.

/ 8 نظر / 5 بازدید
corona

آخه ما دیگه دست کریس و از پشت بستیم. اونجا حداقل یکی دیگه سر ملتو شیره میمالیده. ما خودمون سر خودمونو گول میمالیم! [زبان]

آمفوتریسین بی

و هر چیزی که باور بشه تبدیل به واقعیت میشه به همین خوشمزگی;-)

آنا

مهم اینه که حسّ خوب بده. خیلی چیزا تو زندگی دروغه ولی با باورمون حقیقتش می کنیم. [خرخون]

صبا

اگر بپذیریی که ما یه درصدی تصور و وهمیم ... اون وقت از قبول کردن این تصورات و وهم و خیالات تعجب نمی کنی ...

صبا

اگر بپذیریی که ما یه درصدی تصور و وهمیم ... اون وقت از قبول کردن این تصورات و وهم و خیالات تعجب نمی کنی ...

مهدی

همه مون عادت کردیم یه جوری دروغ رو تو کله مون فرو کنن و ما هم کیف کنیم.... نیازی به کریس هم نیس... یه بار کانالهای همینور رو ببین.... چه چیزایی قالب میشه بهمون به اسم حقیقت و باور...

فاطمه صبا سفید

قضیه ی باور های خیلی از ما ها هم همینه! پس اگر کسی بهت سنگی داد و گفت این سنگ واست خوشبختی میاره، نگو خرافاته! اگه باورش کنی واقعا واسه عادم خوشبختی میاره! [گل]