کفشهای من

سال چهارم دبیرستان معلم انشا به ما یک موضوع داد به نام "کفشهای من" که به نظرم خیلی چرند بود و یادم نیست چه نوشتم اما الان دلم میخواهد راجع به آن بنویسم:

صبح که کفشهایم را می‌پوشم به آنها فکر نمی‌کنم چون فکرم همیشه مشغول چیزهای دیگری است. ولی کفشها همیشه با من هستند با من راه میروند، سوار تاکسی می‌شوند، سر کار می‌آیند و به خیال بافیهای من گوش می‌دهند. امروز به این نتیجه رسیدم که کفشها فقط وقتی اهمیت دارند که آنها را می‌خریم. اینکه اندازه باشند، قیمت مناسب داشته باشند و با بقیه لباسها هماهنگ باشند. اما بعد از خرید بی‌اهمیت می‌شوند.

همه چیز همین طور است برای به دست‌آوردنشان تلاش می‌کنیم و بعد برایمان عادی و بی‌اهمیت می‌شوند در حالی که اهمیت دارند. مثل کفشها. مگر می‌شود بدون کفش زندگی کرد؟

تصمیم گرفتم چیزهایی را که با اهمیت هستند اما برای ما آدمها بی اهمیت شده اند لیست کنم اما این لیست سر به فلک گذاشت. بعد تصمیم گرفتم چیزهایی را که اهمیت دارند لیست کنم. این لیست شامل این موارد شد:

خرید چیزهای جدید (اعم از لباس، خانه، ماشین و غیره) و به دست آوردن چیزهای جدید (اعم از تحصیلات، کار و غیره)

به این نتیجه رسیدم که ما فقط دنبال به دست آوردنیم نه لذت بردن.

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
سارا

کفش ها ! منم هیچ وقت بهشون فکر نکرده بودم ! [اوه]